Lappi App
26.4.2022

Ka­las­tus­ret­ki jäämeren rannalle

Kil­pis­jär­vi
Lappi App

Ka­las­tus­ret­ki jäämeren rannalle

Ka­las­tus­ret­ki suun­tau­tuu Jäämeren rantaan noin 60 ki­lo­met­rin päähän Kil­pis­jär­vel­tä. Ta­val­li­sim­mat saa­lis­ka­lat ovat turska ja sei. Retki sopii hyvin koko perheelle, sillä ka­las­tus­pai­kan tun­tu­mas­sa on ranta, jossa voi keräillä uniikkeja kiviä ja sim­pu­kan­kuo­ria. Ka­las­tuk­sen lomassa pais­te­taan nuotiolla makkaraa.

Hinta: 115 €/ henkilö. Kesto 5-6 tuntia

Hinta sisältää ka­las­tus­vä­li­neet, eväät, kul­je­tuk­set, ar­von­li­sä­ve­ron, va­kuu­tuk­sen ja Kil­pis­jär­ven alueella haun ma­joi­tuk­ses­ta.


Oppaat ottavat retkiltä kuvia, joita asiakkaat saavat maksutta itselleen.  Oppaat puhuvat suomea ja englantia.Mikäli haluat retkille kul­je­tuk­sen ma­joi­tuk­ses­ta, niin ilmoita varausta tehdessä li­sä­tie­toi­hin ma­joi­tus­yri­tyk­sen nimen ja pyydät noutoa. Nouto tapahtuu ma­joi­tus­yri­tyk­sen vas­taa­no­tos­ta, eli recep­tio­nis­ta.Retkit to­teu­te­taan ke­sä­ai­ka­na eli noin 1.6. – 30.11.Säävaraus, minimi kolme osal­lis­tu­jaa, mikäli vähemmän, pyydä tarjous.


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

Lappi App
Jaa tämä artikkeli
Lappi App

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille. Lappi ApP Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.  

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.  

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.  

Lappi App 

Kainuu Group 

Media- ja uutisyhtiö 

Mar­kus Mä­ke­lä 

+358 406311231

 toimisto@kainuugroup.fi