Lappi App
25.1.2022

Mat­kakaup­pa

Lappi
Lappi App

Mat­kakaup­pa -Lappi

Hal­ti­tun­tu­rin huiputus

Lähde katsomaan, miltä maailma näyttää Suomen kor­keim­mal­la kohdalla. Ra­ja­pyyk­ki 303B Hal­ti­tun­tu­rin rinteessä Suomen ja Norjan rajalla on ai­nut­laa­tui­nen ret­ki­koh­de. Kil­pis­jär­vel­tä Haltille kelk­kail­laan Kä­si­var­ren erämaan läpi. Tällä alueella ovat kaikki Suomen yli tu­hat­met­ri­set tunturit. Ra­ja­pyy­kil­lä voit kir­joit­taa nimesi Haltin vie­ras­kir­jaan.

Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys.

Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

https://lappiapp.fi/mat­kakaup­pa

Lappi App
Jaa tämä artikkeli