Lappi App
17.1.2022

Kil­pis­jär­vi

Lu­mi­ken­kä­ret­ki Saanan mai­se­mis­sa
Lappi App

Lu­mi­ken­kä­ret­ki Saanan mai­se­mis­sa

Hiihdon rinnalle suo­ma­lais­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­sek­si on viime vuosina noussut lu­mi­ken­käi­ly. Lu­mi­ken­käi­ly luon­nis­tuu aloit­te­li­joil­ta helpommin kuin hiih­tä­mi­nen. Lu­mi­ken­gil­lä pääsee yl­lät­tä­vän helposti ylä- ja alamäet. Myös tun­tu­ri­koi­vi­kois­sa niillä pääsee etenemään ket­te­räs­ti sy­väs­sä­kin lumessa. Kil­pis­sa­fa­rit käyttää TSL-merkkisiä tes­ti­voit­ta­ja­lu­mi­ken­kiä.


Tai  vaih­toeh­toi­ses­ti:

Lähde ko­kei­le­maan, miten pol­ku­pyö­rä kulkee Kil­pis­jär­ven lumilla.

Läs­ki­pyö­rä on eri­tyi­ses­ti lu­mio­lo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kulkupeli.

Pulleat renkaat tekevät lumella liik­ku­mi­sen helpoksi.

Läs­ki­pyö­rä on yl­lät­tä­vän kevyt ja ketterä. Sillä osaa ajaa jokainen, joka on ajanut ta­val­li­sel­la pol­ku­pyö­räl­lä.

Lähde opas­te­tul­le läs­ki­pyö­rä­ret­kel­le Kil­pis­jär­ven haus­kim­mil­le reiteille.

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/ 


E-LÄS­KI­PYÖ­RÄI­LE­MÄÄN

Säh­kö­avus­tei­nen läs­ki­pyö­rä eli e-fatbike on hauska tapa nauttia luonnosta sekä lii­kun­nas­ta ja nähdä enemmän aiempaa hel­pom­mal­la. Ehdit liikkua pidemmän matkan ja kokemaan enemmän kuin pelkin li­has­voi­min. Tunturi eMAX -säh­kö­pyö­rän kyky edetä lähes minne vain yh­dis­tet­ty­nä te­hok­kaa­seen säh­kö­moot­to­riin tekee siitä us­ko­mat­to­man hauskan ajaa. Leveät (4,8”) renkaat tarjoavat hyvän pidon ja kantavat hyvin lumessa tai pehmeällä hiekalla. Pyörissä on normaalit vaihteet ja kolme avus­tin­luok­kaa: eco, trail ja boos

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/vuokraamo/ 


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

Klikkaa ja soita +358405455123

www

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/

Lappi App
1638942561163_Lappi%20App-%20tv-digilehti%20-uutiskirje.png-me
Lappi App

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille. Lappi ApP Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.  

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.  

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.  

Lappi App 

Kainuu Group 

Media- ja uutisyhtiö 

Mar­kus Mä­ke­lä 

+358 406311231

 toimisto@kainuugroup.fi