Lappi App
19.12.2021

Kil­pis­jär­vi

Tal­vi­ka­las­tus­ret­ki
Lappi App

Tal­vi­ka­las­tus­ret­ki

Suo­ma­lai­set ovat har­joit­ta­neet verk­ko­ka­las­tus­ta jo kymmenen tuhatta vuotta. Ny­kyi­sin­kin moni kil­pis­jär­ve­läi­nen hankkii kalaa ruo­ka­pöy­tään ver­kos­te­le­mal­la. Verk­ko­pyyn­ti jään alta vaatii taitoa ja kokemusta. Retkellä narraamme kalaa aluksi pilk­ki­mäl­lä ja sitten koemme verkot. Ar­vos­te­tuim­mat ruo­kaka­lat ovat siika ja rautu. Jos on kalaonnea, val­mis­tam­me saaliin ateriaksi.


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

Klikkaa ja soita +358405455123

www

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/

Lappi App
Lappi App

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille. Lappi ApP Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.  

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.  

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.  

Lappi App 

Kainuu Group 

Media- ja uutisyhtiö 

Mar­kus Mä­ke­lä 

+358 406311231

 toimisto@kainuugroup.fi