Lappi App
14.12.2021

Inari

Hotel Ko­r­pikar­tano
Lappi App

KOE LUONTO JA HIL­JAI­SUUS

Hotelli Kor­pi­kar­ta­no sijaitsee pienessä Me­nes­jär­ven saa­me­lais­ky­läs­sä Inarissa. Inarin kir­kon­ky­lä, Suomen saa­me­lais­kult­tuu­rin keskus, on vain 30 minuutin ajomatkan päässä.


KODIKASTA MA­JOI­TUS­TA HOTELLI KOR­PI­KAR­TA­NOS­SA

Hotelli Kor­pi­kar­ta­no tarjoaa ko­dik­kai­ta,suihkulla ja wc:lla va­rus­tet­tu­ja huoneita.

Huoneita on yhteensä 28, osassa on mi­ni­keit­tiö tai keittiö tai erillinen ma­kuu­huo­ne, joten ma­joi­tuk­sen voi valita omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huoneet si­jait­se­vat kahdessa eri ma­joi­tus­ra­ken­nuk­ses­sa. Ma­joi­tuk­seen kuuluu aina lii­na­vaat­teet,aamiainen ja iltasauna.


LEM­MIK­KIYS­TÄ­VÄL­LI­NEN HOTELLI

Koirat ja kissat ovat myös ter­ve­tul­lei­ta hotelli Kor­pi­kar­ta­noon; osaan huoneista on sallittu tuoda lem­mik­kie­läi­miä.


Hotel Kor­pi­kar­ta­no

Me­nes­kar­ta­non­tie 71,

FI-99870 Inari, LAPLAND, FINLAND

Klikkaa ja soita +358 407774339

kor­pi­kar­ta­no@kor­pi­kar­ta­no.fi

WWW linkki

kor­pi­kar­ta­no.fi/fi/

Lappi App
Lappi App

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille. Lappi ApP Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.  

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.  

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.  

Lappi App 

Kainuu Group 

Media- ja uutisyhtiö 

Mar­kus Mä­ke­lä 

+358 406311231

 toimisto@kainuugroup.fi