Lappi App
24.11.2021

Luoh­to­jär­vi

Kil­pis­jär­vi
Lappi App


KALASTUSTUKIKOHTA-LUOHTOJÄRVELLÄ

Neljän hengen kämppiä, sauna ja wc:t noin 35 kilometrin päässä Kilpisjärveltä Käsivarren erämaa-alueella.


Luohtojärven ka­las­tus­tu­ki­koh­das­sa on neljä kappaletta neljän hengen kämppiä, sauna ja kaksi wc:tä. Luohtojärvi sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Kilpisjärveltä Käsivarren erämaa-alueella kolmen muun rauturikkaan järven tuntumassa suurtuntureiden ydinvyöhykkeellä. Itse Luohtojärvi kuuluu Metsähallituksen hoidettujen järvien kantaan, joten kalastaminen vaatii kalastusluvan. Kalastuslupa maksaa 10 € / henkilö / vrk tai 35 € / henkilö / viikko.

Kilpissafarit myy Metsähallituksen kalastuslupia. Viereisillä kahdella Urttasjärvellä ja Rimmajärvellä kalastaminen on sallittua ilman lupamaksua.


Kuljetukset Kilpissafarien avustuksella onnistuvat joko siten, että asiakkaat varaavat rekikuljetuksen itselleen ja tavaroilleen tai varaavat oppaan opastamaan omilla kelkoilla ajavia. Yhteen rekikyytiin mahtuu neljä henkilöä tavaroineen, eli yhden kämpän asukkaat ja tavarat. Mikäli asiakkaat ajavat omilla moottorikelkoilla tai Kilpissafarien vuokrakelkoilla ja kuljettavat omat tavarat itse, tarvitsevat he vain oppaan. Jos asiakkaalla on moottorikelkka käytössään retken aikana, hän voi ajaa siirtymiä Urttasjärvien, Rimmajärven ja Luohtojärven alueella ilman erillistä lupaa. Kilpissafarit vuokraa moottorikelkkoja ja muita oheistuotteita reissun ajaksi.

https://kilpissafarit.fi/luohtojarvi/


Kilpissafarit on vuonna 1995 perustettu kilpisjärveläinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kilpissafarien mukana kuljet turvallisesti.

Lue lisää tai Ota meihin yhteyttä

info@kilpissafarit.fi

Klikkaa ja soita +358405455123

www

https://kilpissafarit.fi/

Lappi App
Lappi App

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille. Lappi ApP Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.  

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.  

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.  

Lappi App 

Kainuu Group 

Media- ja uutisyhtiö 

Mar­kus Mä­ke­lä 

+358 406311231

 toimisto@kainuugroup.fi