Lappi App
19.11.2021

Tal­vi­vael­luk­sen va­rus­te­lis­taan mukaan

Pinin Syt­tö­ken­no
Lappi App


Talvivaelluksen varustelistaan mukaan.

Liikut luonnossa - pakkaa vaellusretkelle mukaan Syttökenno.


Oiva apuväline helppoon tulentekoon kaikille luon­nos­sa­liik­ku­jil­le.

Pitkäkestoinen sytytyskenno nuotion sytyttämisen avuksi. Syttökenno syttyy helposti ja palaa myös tuulessa.

Kangistavaa kylmyyttä vastaan kamppaillaan haastavissa olosuhteissa parhaiten lämmöllä, mutta nuotio olisi saatava ensin syttymään helposti ja nopeasti.

Pitkäkestoinen sytytyskenno nuotion sytyttämisen avuksi. Syttökenno syttyy helposti ja palaa myös tuulessa.


Helpota tulen tekemistä käyttämällä Pinin Syttökennoa.

Se syttyy helposti ja palaa kovassakin tuulessa 5-10 minuuttia.

Selviytymispakkaus sisältää yhden ulkokäyttöön tarkoitetun syttökennon ja tulitikkurasian. Syttökennoja myydään myös kuuden kappaleen monipakkauksessa.

Yksittäispakattu selvitymismalli maksaa valmistajan mukaan ( 2021) kolme euroa, isompi monipakkaus puolestaan kuusi euroa.


Tuotetta voi tiedustella suoraan valmistajalta. Yhteystiedot ja tuotteen jälleenmyyjät on listattu.

Klikkaa tästä Pinin Syttökenno >Facebook-sivuille

Pinin Syttökenno

Valmistaja / Ari Korhonen

Klikkaa ja soita +358400160019

Lappi App
Lappi App

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille. Lappi ApP Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.  

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.  

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.  

Lappi App 

Kainuu Group 

Media- ja uutisyhtiö 

Mar­kus Mä­ke­lä 

+358 406311231

 toimisto@kainuugroup.fi