Lappi App

Info

Lappi App

Tervetuloa Lappi App TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille.
Lappi ApP
Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Lappi App lappiapp.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to
Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Lappi App
Kainuu Group
Media- ja uutisyhtiö
Mar­kus Mä­ke­lä
+358 406311231
toimisto@kainuugroup.fi